Stikkordarkiv: fremhevet

Tirsdag 1. februar 2022: Hvordan kan kirken skape fred?

Tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Hvordan kan kirken skape fred?

Olav Fykse Tveit har bekledd både nasjonale og internasjonale kirkelige lederstillinger. Hvordan kan kirken være med på å skape fred?

Og hvordan preger hans internasjonale erfaring hans gjerning som preses i Den norske kirke?

Møt
Olav Fykse Tveit

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Olav Fykse Tveit har en doktorgrad fra MF, og han har blant annet vært generalsekretær i Mellomkirkelig Råd før han ble generalsekretær i Kirkenes Verdensråd. Siden 2020 er han preses i Den norske kirke.

Tirsdag 15. mars 2022: Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Tirsdag 15. mars kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Mitt nabolag. Zabaleener-prosjektet

Multimedia-forestillingen Mitt Nabolag er beretningen om Christian Stejskals pilegrimsferd til fots fra sin fødeby Wien via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen møtte han Zabaleenerne, Kairos uoffisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte Garbage City i Kairo. Klikk her for mer.

Møt
Christian Stejskal

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Christian Stejskal er fiolinist, fotograf og historieforteller. Han er utdannet i Oslo, Hannover og Bern. Stejskal har jobbet som profesjonell musiker og har fått flere stipender for å gjennomføre Zabaleener-prosjektet, som også er utgitt som bok.

Tirsdag 3. mai 2022: Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Hva skal vi gjøre med gudstjenestene?

Gudstjenesten er viktig for mange mennesker. Men for mange flere virker det som om  gudstjenestene våre ikke er relevante. Er gudstjenestene bærere av en viktig kirkelig og musikalsk tradisjon, er de kirkens fremste talerstol for forkynnelsen, så utfordrer dette.

Hvordan gjøre gudstjenesten mer relevant? Hva bør kirkene fylles med på søndager?

Møt
Marit Bunkholt

Årsmøte. Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning.

Marit Bunkholt er prost i Nordre Aker prosti. Hun har vært sjelesorglærer ved Det praktisk-teologiske seminar/Universitet i Oslo og har blant annet vært fagsjef i Presteforeningen.