Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 29. april 2014 kl. 19.00 i Furuset kirke

Første del av møtet var årsmøte.

Resten av møtet ble ledet av Henrik Mohn. Areopagosprest Tore Laugerud holdt foredraget Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Laugerud startet med å minne om at sekulariseringen de senere år ikke har fortsatt, men at religion er tilbake – riktignok lite i politikk og i ledende media, og på en helt annen måte enn tidligere. Han ga først et riss av moderniseringsprosessen de siste par hundre år, med utvikling av valgfrihet, økt individualisering og privatisering. Før var religion knyttet til en bevegelse, nå er den mer en møteplass. Fortsett å lese Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 25. mars 2014: Fra frelse til feelgood?

Tirsdag 25. mars 2014 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Frelse eller Feelgood var tema for Merete Thomassens foredrag. Hun har nylig utgitt boken Når dere ber sammen med Sylfest Lomheim. Den gir menighetene råd og veiledning i arbeidet med å utforme bønner i gudstjenestene. Hva ber vi Gud om? Hvilken forestilling har vi om Gud? Hvilket menneske er det som ber? Hva har preget endringene? Fortsett å lese Tirsdag 25. mars 2014: Fra frelse til feelgood?

Lørdag 22. februar 2014: Et større «Vi». Konferanse om religion og nasjon

Lørdag 22. februar 2014 kl. 11.00 i Trefoldighetskirken

Et større ‘vi’

konferanse om religion og nasjon, arrangert av Norske kirkeakademier i Trefoldighetskirken lørdag 22. februar 2014 i tilknytning til Grunnlovsjubileet.

Groruddalen kirkeakademi hadde vurdert selv å lage et møte om Grunnloven. Men da Norske kirkeakademier arrangerte dette seminaret, sluttet Groruddalen kirkeakademi seg til i den forstand at medlemmene ble anbefalt å delta som på et vanlig møte.

Overordnet problemstilling: Forholdet mellom kulturarv og livssynsåpenhet. Fortsett å lese Lørdag 22. februar 2014: Et større «Vi». Konferanse om religion og nasjon

Tirsdag 4. februar 2014: Ny salmebok – en ny salmeforståelse?

Tirsdag 4. februar 2014 kl. 19.00 i Stovner kirke

Vidar Kristensen ledet arbeidet med å utarbeide den nye salmeboka som utkom i fjor, Norsk Salmebok 2013 (NS2013). Kristensen orienterte om bakgrunnen for prosjektet og hvilke retningslinjer som lå til grunn for utvalget av salmene. Kristensen gav en rekke eksempler på bredden i NS2013, og forsamlingen fikk synge utvalgte salmer til stødig klaverakkompagnement ved Hans Arne Akerø. Fortsett å lese Tirsdag 4. februar 2014: Ny salmebok – en ny salmeforståelse?

Tirsdag 3. desember 2013: Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen

Tirsdag 3. desember 2013 kl. 19.00 i Grorud menighetshus

Etter at pianisten Ola Faye spilte Bånsull frå Oppdal innledet professor i norrøn filologi Jon Gunnar Jørgensen om Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen.

Han innledet med at si: Som filolog er jeg ikke historiker, men litteratur og historie hører sammen.

I avbildninger er Olav den Hellige alltid avbildet med øks og eple eller septer – og glorie. Han fullførte sitt samlingsverk som konge og kristnet landet. Fortsett å lese Tirsdag 3. desember 2013: Olav Haraldsson – kriger, konge og helgen

Tirsdag 12. november 2013: Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Tirsdag 12. november 2013 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Innleder var Hans Stifoss-Hanssen, professor ved Diakonhjemmet Høgskole. Temaet var Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Stifoss-Hanssen fortalte om en utvikling, fra at Snåsamannen og andre alternative behandlere ble tatt avstand fra av så vel kiken som myndighetene, til den nye diskusjonen etter Ingvar Kolloens biografi om Joralf Gjerstad i 2008. Fortsett å lese Tirsdag 12. november 2013: Mellom Snåsamannen og vitenskapen – spiller troen en rolle for helsa vår?

Tirsdag 8. oktober 2013: Er vi blitt et sorteringssamfunn? Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Tirsdag 8. oktober 2013 kl. 19.00 i Stovner kirke

Professor Ola Didrik Saugstad og forfatteren Thorvald Steen holdt sammen foredraget Er vi blitt et sorteringssamfunn? Med undertittelen Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Ola Didrik Saugstad innledet med å vise til den nye filmen om den politiske filosofen Hannah Arendt som har beskrevet «ondskapens banalitet» når saksbehandler og byråkrat bare følger ordre uten å tenke over hva han eller hun faktisk er med på å gjøre. Ondskapen skjer på ren rutine. Han spurte om dette er i ferd med å skje i vår tid, i vårt eget samfunn. I barnedødeligheten, gjennom surrogati, ved selektiv abort i det DNA-samfunnet vi er en del av. Fortsett å lese Tirsdag 8. oktober 2013: Er vi blitt et sorteringssamfunn? Hva gjør vi og hva vil vi med ny kunnskap og teknologi innen fosterdiagnostikk?

Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Lørdag 31. august 2013 kl. 12.00 i Maridalsruinene

Møtet besto i utflukt til Maridalsruinene, eller Margaretakirken. Etter velkomst fra Henrik Mohn overtok arkeologiprofessor Brit Solli og fortalte om historien til Margaretakirken for et lite, tosifret antall tilhørere i regn. Solli ga først et geologisk og historisk bakteppe for området og reisningen av Margaretakirken på 1200-tallet. Kirken er viet St. Margareta av Antiokia i likhet med mange andre kirker på kontinentet og det er etter henne at Maridalen har sitt navn. Fortsett å lese Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)