Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 3. mars 2015: Jøde i Norge i dag

Tirsdag 3. mars 2015 kl. 19.00 i Furuset kirke

Tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn Anne Sender holdt foredraget Jøde i Norge i dag.

Sender ga først et riss av jødenes historie i Norge. Hun startet med å si at «jødeparagrafen» i grunnloven av 1814 ikke var et uhell, men midt i europeisk tankegods på den tiden. Én strømning var jødefiendtlig: jødene hadde drept Jesus, og de var ellers beregnende, hadde alltid en agenda. En annen strømning var jødevennlig. Særlig Napoleon ville hjelpe jødene tilbake til Jerusalem. I Norge vant den første strømningen: Jødene kunne ikke bli lojale borgere, noe man trengte i den nye nasjonen Norge, siden deres lojalitet til Moseloven ble antatt å få forrang. Fortsett å lese Tirsdag 3. mars 2015: Jøde i Norge i dag

Tirsdag 20. januar 2015: Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest

Tirsdag 20. januar 2015 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Professor Aud Tønnessen holdt foredraget Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest. Foredraget var basert på Tønnessens nylig utkomne bok med samme tittel, og utfylte denne.

Det var feiringen av 50-årsjubileet i 2011 for Ingrid Bjerkås’ ordinasjon som gjorde Tønnessen interessert i henne: Var hun noe interessant, var alt egentlig sagt om henne, var hun bare en tilfeldig person i historiens strøm? Det viste seg at hun hadde en spesiell kraft, betydelig mot og var en person med svært gode formuleringer. Fortsett å lese Tirsdag 20. januar 2015: Ingrid Bjerkås. Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest

Tirsdag 14. desember 2014: § 2 – om «jødeparagrafen»

Tirsdag 2. desember 2014 kl. 19.00 i Østre Aker menighetshus

Tema for møtet var kort og godt: §2. Professor Dagne Groven Myhren holdt foredrag om «jødeparagrafen» i Grunnloven og Henrik Wergelands kamp for å få fjernet den.

Hun innledet med å minne om at Nicolai Wergeland, Henriks far, som Eidsvollsmann hadde vært med på å få gjennom paragraf 2 i Grunnloven, som bl.a. utlukket jøder fra riket – men at han senere endret syn. Fortsett å lese Tirsdag 14. desember 2014: § 2 – om «jødeparagrafen»

Tirsdag 4. november 2014: Kirken eller kirker?

Tirsdag 4. november 2014 kl. 19.00 i Bredtvet kirke

Tema for møtet var Kirken eller kirker? Bak temaet lå tanken at det finnes mange kirkesamfunn – men finnes det likevel mer enn én kirke? En representant for Den norske kirke og for den katolske kirke ble utfordret til å reflektere over dette, nemlig prost Anne Hilde Laland i Østre Aker Groruddalen prosti, og kapellan Haavar Simon Nilsen i St. Johannes menighet. Fortsett å lese Tirsdag 4. november 2014: Kirken eller kirker?

Tirsdag 2. september 2014: På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina

Tirsdag 2. september 2014 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Journalist og sokneprest Tor Øystein Vaaland holdt foredraget På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina. Foredraget var basert på boka På stengte stier. Tre vandringer gjennom dagens Israel og Palestina som han ga ut i fjor. Vaaland fortalte, viste lysbilder og leste avsnitt fra boka. Fortsett å lese Tirsdag 2. september 2014: På stengte stier. Vandringer i Israel og Palestina

Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Tirsdag 29. april 2014 kl. 19.00 i Furuset kirke

Første del av møtet var årsmøte.

Resten av møtet ble ledet av Henrik Mohn. Areopagosprest Tore Laugerud holdt foredraget Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?

Laugerud startet med å minne om at sekulariseringen de senere år ikke har fortsatt, men at religion er tilbake – riktignok lite i politikk og i ledende media, og på en helt annen måte enn tidligere. Han ga først et riss av moderniseringsprosessen de siste par hundre år, med utvikling av valgfrihet, økt individualisering og privatisering. Før var religion knyttet til en bevegelse, nå er den mer en møteplass. Fortsett å lese Tirsdag 29. april 2014: Kirkens møte med nyåndelighet – problem eller fornyelse?