Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 27. februar 2018: Verdier i norsk partipolitikk

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det møtte nesten 40 mennesker for å høre de to journalistene, Berit S. Aalborg og Åse Brandvold, samtale om verdier i norsk partipolitikk, en samtale som ble ledet av Jan Christian Kielland.

Samtalen tok utgangspunktet i spørsmålet hva en verdi egentlig er, hvordan denne kan defineres og det ledet så over i en meningsutveksling om spørsmålet etter hvilke verdier som kan ansees å være de grunnleggende. Veldig raskt kom velkjente stikkord som demokrati og menneskerettigheter opp, den kristen-humanistiske arv ble nevnt og det ble også problematisert at verdier ofte innbefatter en verdikonflikt, mellom verdier som angår fellesskapet og som begrunner enkeltes rettigheter. Fortsett å lese Tirsdag 27. februar 2018: Verdier i norsk partipolitikk

Tirsdag 30. januar 2018: Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.00 i Furuset kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet

Jon Gunnar Jørgensen kunne ønske 25 tilhørere velkommen til et spennende foredrag om Marias rolle i samfunnet.

Karoline Kjesrud begynte innledningsvis med to kortere observasjoner: Mariafiguren har blitt et seksualisert objekt i det det ytre blir det avgjørende (selv Madonna spiller på Maria-typologien) og i tolkningen av Marias rolle vinner i årenes løp de følelsesbetingede sidene frem, Maria er den omsorgsfulle mor, og også den sårbare og den trøstende. I en kirke som mer og mer blir mannsdominert mister Maria av innflytelse. Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2018: Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det hadde samlet seg 19 personer for å høre om Dialog er svaret på alt. Henrik Mohn ledet møtet.

Både Anne Berit Evang og Elisabet Kjetilstad valgte en personlig inngang inn i temaet dialog, med hjelp av illustrerende bilder ble det tatt utgangspunktet i fortellingen om mangfoldet på stedet vi bor på.

Hvordan skal da kirken, på dette mangfoldige stedet, være, leve og ytre seg, spurte Evang? Fortsett å lese Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk og se annonseringen av dette møtet.

Over 40 spente fremmøtte hørte Trygve Wyllers foredrag om betydningen av Luther i det norske samfunnet i dag. Anne Grethe Kvanvig ledet møtet.

Trygve Wyller startet foredraget sitt med å minne om at reformasjonsdagen faktisk er en høytidsdag, det er en viktig dag i norsk historie, nettopp fordi reformasjonen var så avgjørende med på å forme dagens Nord-Europa. Fortsett å lese Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?

Tirsdag 10. oktober 2017: Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?

Tirsdag 10. oktober 1017 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Leonora Onarheim Bergsjø holdt et spennende foredrag med utgangspunkt i Anselm Kiefers monumentale blybokhylleskulptur som finnes på Astrup Fearnley-museet.

Møtet ble ledet av Vibeke Bergsjø Aas, som ønsket velkommen til de 21 tilhørerne som hadde funnet veien til Haugerud kirke.

Onarheim Bergsjø innledet foredraget sitt med å understreke at kunsten hun har jobbet med, ikke er til for å illustrere et budskap – Ordet i kristen forstand – men er til for å utfordre og tolke livet. Dette motivet finner hun veldig sterkt hos Anselm Kiefer, hos ham er kunst til for livets skyld. Fortsett å lese Tirsdag 10. oktober 2017: Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?

Lørdag 2. september 2017: Utflukt til Gamle Aker kirke

Lørdag 2. september 2017 kl. 11.00 i Gamle Aker kirke

Se annonseringen av dette møtet

Høstsemesteret ble innledet med den tradisjonelle utflukten. Denne gangen gikk turen til Gamle Aker kirke.
Som navnet antyder er kirken gammel. Ja faktisk den eldste bygningen som fortsatt er i daglig bruk i Oslo.
Tidligere sokneprest Sylvi Baardseth Panjwani ga en levende og spennende gjennomgang av kirkens rikholdige historie. Det ble tema som arkitektur, politikk, teologi, kunst- og kulturhistorie og personskildringer i en god blanding.
Utflukten ble avsluttet med en hyggelig prat over en kopp kaffe på Mathallen ved Akerselva.

Referent: Henrik Mohn

Her kan du se noen bilder fra møtet.

 

Tirsdag 9. mai 2017: «St. Patrick og St. Olav – ordets makt eller sverdets kraft»

Tirsdag 9. mai 2017 kl. 19.00 i Romsås kirke

Se annonseringen av dette møtet.

Jon Gunnar Jørgensen presenterte Jan Erik Rekdal, professor i irsk ved Universitetet i Oslo. Ved siden av å være forsker er Rekdal en kritikerrost lyriker og har også deltatt i arbeidet med ny bibeloversettelse.

Foredraget gjengis i stikkordmessig referatform:

Kristning uten konflikt
Allerede på 400-tallet ble Irland kristnet, i europeisk sammenheng er dette ganske tidlig. Dessuten beveget kirken på Irland seg raskt fra en episkopal til en monastisk struktur, også det et særtrekk i europeisk sammenheng.

Og enda mer: til tross for at det var rundt 150 småkongedømmer på øya, så førte ikke innføringen av kristendommen til konflikt, Irland har ingen martyr å vise til. – Dette var annerledes enn i Norge.

Fortsett å lese Tirsdag 9. mai 2017: «St. Patrick og St. Olav – ordets makt eller sverdets kraft»

Tirsdag 28. mars 2017: Bibelarbeid i internasjonal sammenheng

Tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.00 i Furuset kirke

Se annonseringen av dette møtet

Jon Gunnar Jørgensen åpnet møtet med informasjon om årsmøtet den 9.5. Han orienterte videre om sviktende innbetaling av kontingent for året 2016 og oppfordret de oppmøtte medlemmene til å betale nå, dersom de hadde glemt det.

Anne Grete Kvanvig overtok så ledelsen av møtet og introduserte dagens foredragsholder, Turid Barth Pettersen.

Turid Barth Pettersen er spesialrådgiver i Bibelselskapet og ledet det store oversettelsesprosjektet som resulterte i de nye Bibel-utgavene på bokmål og nynorsk i 2011. Fortsett å lese Tirsdag 28. mars 2017: Bibelarbeid i internasjonal sammenheng