Kategoriarkiv: Tidligere møter

Tirsdag 9. oktober 2018: Menneske og medmenneske. Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19.00 i Stovner kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Einar Vannebo innledet med å skissere Duuns bakgrunn fra Jøa i Namdalen, preget av natur, jordbruk, fiske og et pietistisk frikirkemiljø. Fra dette hjemmemiljøet var det han hentet stoffet til mye av den senere diktningen. «Jeg skal ta av mitt eget og gi dere». Men oppbrudd – og avstand –  var nødvendig, en kan borre dypere da. På lærerskolen i Levanger ble han inspirert av sin lærer, Vetle Vislie. Duun kom som lærer til Holmestrand i 1908 og ble boende der fram til han døde i 1939.

Fortsett å lese Tirsdag 9. oktober 2018: Menneske og medmenneske. Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Lørdag 1. september 2018: Ekskursjon til Paulus kirke

Lørdag 1. september 2018 kl. 11.00 ved Paulus kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Arne Jor, sokneprest i Sofienberg og Paulus menighet, ønsket velkommen til nyoppussede Paulus kirke og han tok oss i sin innledning med på en historisk reise.

Det var rikingen Thorvald Meyer som i økonomiske nedgangstider hadde kjøpt hele Grünerløkka-området, og da oppgangstider kom, solgte han området igjen, tomt for tomt. Bare Birkelunden gav han til Oslo kommune, her skulle det bli park, kirke og skole.

Det ble utlyst en arkitektkonkurranse og Henrik Bull, som da var student i Berlin, vant denne konkurransen, Bull har for øvrig også tegnet Nationaltheatret. Fortsett å lese Lørdag 1. september 2018: Ekskursjon til Paulus kirke

Tirsdag 8. mai 2018: Er det håp for kirken?

Tirsdag 8. mai 2018 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Årsmøtet ble som vanlig avviklet i forkant av medlemsmøtet. Se eget referat.

Denne  kvelden sto leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, på programmet med spørsmålet «Er det håp for kirken». Dessverre måtte Kristin melde forfall pga. sykdom. På svært kort varsel trådte Harald Hegstad inn og holdt et interessant foredrag om samme tema. Hegstad er nestleder i Kirkerådet og dessuten nestleder i Bispedømmerådet.

Lite visste styret om hvor aktuelt dette spørsmålet skulle bli i mai 2018. Møtet ble holdt i Ellingsrud kirke, som er blant de kirkene i Groruddalen som er truet av nedleggelse eller omdisponering etter den nye kirkebruksplanen. Fortsett å lese Tirsdag 8. mai 2018: Er det håp for kirken?

Tirsdag 27. februar 2018: Verdier i norsk partipolitikk

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det møtte nesten 40 mennesker for å høre de to journalistene, Berit S. Aalborg og Åse Brandvold, samtale om verdier i norsk partipolitikk, en samtale som ble ledet av Jan Christian Kielland.

Samtalen tok utgangspunktet i spørsmålet hva en verdi egentlig er, hvordan denne kan defineres og det ledet så over i en meningsutveksling om spørsmålet etter hvilke verdier som kan ansees å være de grunnleggende. Veldig raskt kom velkjente stikkord som demokrati og menneskerettigheter opp, den kristen-humanistiske arv ble nevnt og det ble også problematisert at verdier ofte innbefatter en verdikonflikt, mellom verdier som angår fellesskapet og som begrunner enkeltes rettigheter. Fortsett å lese Tirsdag 27. februar 2018: Verdier i norsk partipolitikk

Tirsdag 30. januar 2018: Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.00 i Furuset kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet

Jon Gunnar Jørgensen kunne ønske 25 tilhørere velkommen til et spennende foredrag om Marias rolle i samfunnet.

Karoline Kjesrud begynte innledningsvis med to kortere observasjoner: Mariafiguren har blitt et seksualisert objekt i det det ytre blir det avgjørende (selv Madonna spiller på Maria-typologien) og i tolkningen av Marias rolle vinner i årenes løp de følelsesbetingede sidene frem, Maria er den omsorgsfulle mor, og også den sårbare og den trøstende. I en kirke som mer og mer blir mannsdominert mister Maria av innflytelse. Fortsett å lese Tirsdag 30. januar 2018: Maria i samfunnet – Fra leder til seksualisert objekt?

Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.00 i Høybråten kirke

Klikk her og se annonseringen av dette møtet.

Det hadde samlet seg 19 personer for å høre om Dialog er svaret på alt. Henrik Mohn ledet møtet.

Både Anne Berit Evang og Elisabet Kjetilstad valgte en personlig inngang inn i temaet dialog, med hjelp av illustrerende bilder ble det tatt utgangspunktet i fortellingen om mangfoldet på stedet vi bor på.

Hvordan skal da kirken, på dette mangfoldige stedet, være, leve og ytre seg, spurte Evang? Fortsett å lese Tirsdag 28. november 2017: Dialog er svaret på alt

Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Hasle kirke

Klikk og se annonseringen av dette møtet.

Over 40 spente fremmøtte hørte Trygve Wyllers foredrag om betydningen av Luther i det norske samfunnet i dag. Anne Grethe Kvanvig ledet møtet.

Trygve Wyller startet foredraget sitt med å minne om at reformasjonsdagen faktisk er en høytidsdag, det er en viktig dag i norsk historie, nettopp fordi reformasjonen var så avgjørende med på å forme dagens Nord-Europa. Fortsett å lese Tirsdag 31. oktober 2017: Luther i dag?