Kategoriarkiv: Kommende møter

Tirsdag 13. november 2018: Musikken tolker livet – og troen?

Tirsdag 13. november 2018 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Musikken tolker livet – og troen?

Musikkens melodi og harmoni hører tett sammen med tekst og tale, men hva skjer når tekst og musikk skilles at? Går det an å formidle emosjoner uten tekst? Kan teksten alene formidle følelser?

Hvorfor gripes vi uten nødvendigvis å begripe?
Hvordan røres vi uten nødvendigvis å bli berørt?

Møt
Wolfgang Plagge

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Wolfgang Plagge er organist, pianist, komponist, og ikke minst musikkformidler på så mange områder.

Tirsdag 11. desember 2018: Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Tirsdag 11. desember kl. 19.00 i Hasle kirke

Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjoner de siste tre tiårene er implementeringen av viktige menneskerettighetskonvensjoner svak i mange land. Liv Hernæs Kvanvig belyser den uunnværlige rollen lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere har som pådrivere og overvåkere.

Møt
Liv Hernæs Kvanvig

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Liv Hernæs Kvanvig er prosjektkoordinator i Det norske menneskerettighets-fond. Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner og asiatisk politikk fra Universitetet i Oslo, University of London og University of Queensland. Hun har tidligere jobbet ved Norsk senter for menneskerettigheter og i Utlendingsnemnda.