Kategoriarkiv: Kommende møter

Lørdag 1. september 2018: Ekskursjon til Paulus kirke

Lørdag 1. september 2018 kl. 11.00 ved Paulus kirke

Ekskursjon til Paulus kirke

I 1861 kjøpte Thorvald Meyer det som i dag er Grünerløkka, og i 1887 vant Henrik Bull arkitektkonkurransen for kirken, som ble innviet i 1892. Ulik de fleste kirker har den inngang i øst og kor i vest. De seneste årene har kirken gjennomgått en stor rehabilitering til 62 millioner kroner. Kirken ble gjenåpnet i november i fjor – og nå skal vi ta en titt.

Møt
Arne Jor

Liturgisk avslutning. Vi finner oss en kafé etterpå

Arne Jor er sokneprest i Paulus og Sofienberg menighet og han vil fortelle om kirken, dens historie og det store oppussingsprosjektet.

Tirsdag 9. oktober 2018: Menneske og medmenneske. Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Tirsdag 9. oktober 2018 kl. 19.00 i Stovner kirke

Menneske og medmenneske.
Religion og menneskesyn hos Olav Duun

Duuns bruk av religionsmotivet illustrerer særmerkte aspekt ved framstillinga av mennesket hos denne forfattaren. Element frå dei religiøse praksis- og idétradisjonane som forma han, viser korleis mennesket lever i spennet mellom eit statisk og dynamisk livsprinsipp. Samtidig bruker han sentrale motiv frå Bibelen som allusjonsbakgrunn og strukturerande ramme for å illustrere og stadfeste den dynamiske intensjonen i menneskesynet sitt.

Møt
Einar Vannebo

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Einar Vannebo har disputert på ei avhandling om religionsmotivet i Duuns dik-ting. Han har i mange år arbeidd på Universitetet i Oslo, men er no sokneprest i Våler i Solør.

Tirsdag 13. november 2018: Musikken tolker livet – og troen?

Tirsdag 13. november 2018 kl. 19.00 i Haugerud kirke

Musikken tolker livet – og troen?

Musikkens melodi og harmoni hører tett sammen med tekst og tale, men hva skjer når tekst og musikk skilles at? Går det an å formidle emosjoner uten tekst? Kan teksten alene formidle følelser?

Hvorfor gripes vi uten nødvendigvis å begripe?
Hvordan røres vi uten nødvendigvis å bli berørt?

Møt
Wolfgang Plagge

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Wolfgang Plagge er organist, pianist, komponist, og ikke minst musikkformidler på så mange områder.

Tirsdag 11. desember 2018: Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Tirsdag 11. desember kl. 19.00 i Hasle kirke

Hva betyr direkte støtte til lokalt forankret menneskerettighetsarbeid?

Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjoner de siste tre tiårene er implementeringen av viktige menneskerettighetskonvensjoner svak i mange land. Liv Hernæs Kvanvig belyser den uunnværlige rollen lokale menneskerettighetsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere har som pådrivere og overvåkere.

Møt
Liv Hernæs Kvanvig

Kaffepause med samtale. Liturgisk avslutning

Liv Hernæs Kvanvig er prosjektkoordinator i Det norske menneskerettighets-fond. Hun har en mastergrad i internasjonale relasjoner og asiatisk politikk fra Universitetet i Oslo, University of London og University of Queensland. Hun har tidligere jobbet ved Norsk senter for menneskerettigheter og i Utlendingsnemnda.