Alle innlegg av Vidar Horsfjord

Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19.00 i Romsås kirke

Møtet startet med musikalske innslag ved jazzgruppen Moksha, som spilte orientalskpreget jazz og som består av Oddrun Lilja Jonsdottir, gitar og Sanskriti Sherestha og Tore Flatjord, ulike trommer. Oddrun Lilja Jonsdottir fortalte også litt om gruppen, og gruppen ble introdusert av Jon Gunnar Jørgensen, som poengterte sammenhengen med foredraget som kom etter – kulturmøte.

Trond Bakkevig holdt så foredraget Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten. Han presenterte først et bakteppe. Oslo-avtalen fra 1993 sier lite om religion, og Jerusalem-spørsmålet ble utsatt. Men religion og politikk er så tett sammenvevet at en del religiøse ledere ønsket at Jerusalem-spørsmålet måtte diskuteres. Bakkevig ble involvert og bidro til en del samtaler. Fortsett å lese Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Halvor Tjønn holdt foredraget Religionsstifteren Muhammed. Hvem, var han? Og hva ville han? Foredraget var basert på hans omdiskuterte bok Muhammed. Slik samtiden så ham fra 2011. Tjønn spurte: Hvorfor er det blitt et så stort skille mellom Vesten og Orienten? Er det noe i Islam som hindrer moderniteten? Med dette som bakgrunn gikk han så til de tidlige arabiske historikere for å finne ut hva de opplyser om Muhammed. Fortsett å lese Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Lørdag 3. september 2016: Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Lørdag 3. september 2016 kl. 11.00 ved Østre Aker kirke

Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Vi inviterer til historisk vandring på Østre Aker kirkegård. Her finner vi gravstedene til flere mennesker som har spilt en rolle i Groruddalens historie. Vi rusler rundt, får nyte den grønne lungen anlegget rundt kirken er, og får høre fra historien og livet til flere spennende mennesker. Fortsett å lese Lørdag 3. september 2016: Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg?

Tirsdag 27. september 2016 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Kan et menneske endre seg?
Om klosterliv for langtidsdømte fanger

En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel. Hva skjer med dem når de skal leve tett sammen, i taushet, etter mønster fra en 500 år gammel klostertradisjon? Fortsett å lese Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg?

Tirsdag 8. november 2016: «Cry out and shout!»

Tirsdag 8. november 2016 kl. 19.00 i Grorud kirke

«Cry out and shout!»
Knut Nystedts musikalske forkynnelse

Knut Nystedt (1915-2014) er en av Norges betydeligste og mest produktive komponister i det 20. århundre. Han har etterlatt seg hundrevis av store og små komposisjoner i alle sjangere, alt fra salmer, tensing-sanger og enkle klaverstykker, til symfonier, kammermusikk, korverk og monumentale oratorier. Hans kristne tro skinner igjennom alt han har skrevet, enten det er for kirken eller konsertsalen. Harald Herresthal vil ved hjelp av musikkeksempler gi oss et innblikk i Nystedts utvikling som komponist og tiden han levde i. Fortsett å lese Tirsdag 8. november 2016: «Cry out and shout!»

Tirsdag 6. desember 2016: Hva er da et menneske?

Tirsdag 6. desember 2016 kl. 19.00 i Hasle kirke

Hva er da et menneske?
Samtaler om Jesu lignelser

Karsten Alnæs og Notto Thelle har brevvekslet og i fellesskap skrevet bok. Dagens foredrag blir en samtale «på direkten» mellom dem. Begge er fascinert av styrken og skjønnheten i Jesu lignelser, som har et universelt språk og møter mennesker på tvers av religion, nasjonalitet og rase. Men de vil også komme inn på lignelsenes problematiske sider: de absolutte kravene og de dramatiske bildene
av dom og utestengelse. Fortsett å lese Tirsdag 6. desember 2016: Hva er da et menneske?