Alle innlegg av Vidar Horsfjord

Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Lørdag 31. august 2013 kl. 12.00 i Maridalsruinene

Møtet besto i utflukt til Maridalsruinene, eller Margaretakirken. Etter velkomst fra Henrik Mohn overtok arkeologiprofessor Brit Solli og fortalte om historien til Margaretakirken for et lite, tosifret antall tilhørere i regn. Solli ga først et geologisk og historisk bakteppe for området og reisningen av Margaretakirken på 1200-tallet. Kirken er viet St. Margareta av Antiokia i likhet med mange andre kirker på kontinentet og det er etter henne at Maridalen har sitt navn. Fortsett å lese Lørdag 31. august 2013: Piknik til Margaretakirken (Maridalsruinene)

Tirsdag 23. april 2013: Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen

Tirsdag 23. april 2013 kl. 19.00 i Fossum kirke

Første post var årsmøte.

Deretter holdt kapellan Carsten Schuerhoff foredraget Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen. Innlegget var basert på eget forskningsmateriale, som også inngår i en større Frankfurt-basert studie. I dagene etter innlegget kom det for øvrig ut en tyskspråklig bok fra studien med bidrag fra bl.a. Schuerhoff. I sitt innlegg reflekterte Schuerhoff over betingelsene for fruktbare møter kristendom-islam, særlig i gudstjeneste(liknende) situasjoner. Fortsett å lese Tirsdag 23. april 2013: Krise og identitet. Religionsmøtets vilkår i Groruddalen

Tirsdag 19. mars 2013: Fjell – en menighet i bevegelse

Tirsdag 19. mars 2013 kl. 19.00 i Ellingsrud kirke

Diakon Signe Myklebust fra Fjell menighet i Drammen holdt foredraget Fjell – en menighet i bevegelse. Shamsa Farman, nestleder i Buskerud pakistanske kvinneforening skulle også deltatt, men hadde sykdomsforfall.

I første del av foredraget fortalte Myklebust om Fjell menighet og hvordan dialogarbeid hadde vokst fram. Arbeidskirken sto ferdig i 1984, men etter stor demografisk endring i området sank oppslutningen slik at det nå er anslagsvis 2000 medlemmer i Den norske kirke av rundt 7000 i soknets område. Etter betydelig stagnasjon i menighetsarbeidet er man nå på vei oppover igjen. Fortsett å lese Tirsdag 19. mars 2013: Fjell – en menighet i bevegelse

Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 26. februar 2013 kl. 19.00 i Romsås kirke

Møtet startet med musikalske innslag ved jazzgruppen Moksha, som spilte orientalskpreget jazz og som består av Oddrun Lilja Jonsdottir, gitar og Sanskriti Sherestha og Tore Flatjord, ulike trommer. Oddrun Lilja Jonsdottir fortalte også litt om gruppen, og gruppen ble introdusert av Jon Gunnar Jørgensen, som poengterte sammenhengen med foredraget som kom etter – kulturmøte.

Trond Bakkevig holdt så foredraget Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten. Han presenterte først et bakteppe. Oslo-avtalen fra 1993 sier lite om religion, og Jerusalem-spørsmålet ble utsatt. Men religion og politikk er så tett sammenvevet at en del religiøse ledere ønsket at Jerusalem-spørsmålet måtte diskuteres. Bakkevig ble involvert og bidro til en del samtaler. Fortsett å lese Tirsdag 26. februar 2013: Fra dialog til samarbeid. Erfaringer fra samtaler mellom jøder, kristne og muslimer i Midtøsten

Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.00 i Rødtvet kirke

Halvor Tjønn holdt foredraget Religionsstifteren Muhammed. Hvem, var han? Og hva ville han? Foredraget var basert på hans omdiskuterte bok Muhammed. Slik samtiden så ham fra 2011. Tjønn spurte: Hvorfor er det blitt et så stort skille mellom Vesten og Orienten? Er det noe i Islam som hindrer moderniteten? Med dette som bakgrunn gikk han så til de tidlige arabiske historikere for å finne ut hva de opplyser om Muhammed. Fortsett å lese Tirsdag 22. januar 2013: Religionsstifteren Muhammed. Hvem var han? Og hva ville han?

Lørdag 3. september 2016: Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Lørdag 3. september 2016 kl. 11.00 ved Østre Aker kirke

Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Vi inviterer til historisk vandring på Østre Aker kirkegård. Her finner vi gravstedene til flere mennesker som har spilt en rolle i Groruddalens historie. Vi rusler rundt, får nyte den grønne lungen anlegget rundt kirken er, og får høre fra historien og livet til flere spennende mennesker. Fortsett å lese Lørdag 3. september 2016: Historisk vandring på Østre Aker kirkegård

Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg?

Tirsdag 27. september 2016 kl. 19.00 i Høybråten menighetshus

Kan et menneske endre seg?
Om klosterliv for langtidsdømte fanger

En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel. Hva skjer med dem når de skal leve tett sammen, i taushet, etter mønster fra en 500 år gammel klostertradisjon? Fortsett å lese Tirsdag 27. september 2016: Kan et menneske endre seg?

Tirsdag 8. november 2016: «Cry out and shout!»

Tirsdag 8. november 2016 kl. 19.00 i Grorud kirke

«Cry out and shout!»
Knut Nystedts musikalske forkynnelse

Knut Nystedt (1915-2014) er en av Norges betydeligste og mest produktive komponister i det 20. århundre. Han har etterlatt seg hundrevis av store og små komposisjoner i alle sjangere, alt fra salmer, tensing-sanger og enkle klaverstykker, til symfonier, kammermusikk, korverk og monumentale oratorier. Hans kristne tro skinner igjennom alt han har skrevet, enten det er for kirken eller konsertsalen. Harald Herresthal vil ved hjelp av musikkeksempler gi oss et innblikk i Nystedts utvikling som komponist og tiden han levde i. Fortsett å lese Tirsdag 8. november 2016: «Cry out and shout!»